Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Căn cứ nhiệm vụ trọng tâm (KPi) năm học 2017-2018 và yêu cầu công tác Khảo thí và đảm bảo chất lượng của nhà Trường;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Khào thí và Đảm bảo chất lượng ,

 Hiệu trưởng thông báo kế hoạch công tác Khảo thí và Đảm bảo chất lượng năm học 2017-2018 như sau:

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến