Kế hoạch cuộc thi "Vinh quang Công đoàn Việt Nam" cấp cơ sở

-  Đây là hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/07/1929 – 28/07/2014) đến tất cả Công đoàn viên toàn trường.

-  Giúp Công đoàn viên cũng cố nâng cao niềm tin, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam.

-  Qua cuộc thi Công đoàn cơ sở sẽ thành lập đội tham gia hội thi cấp Thành phố.

-  Tất cả Công đoàn viên tích cực tham gia.  

KE+HOACH+CUOC+THI+VINH+QUANG+CONG+DOAN+VN

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online