Kế hoạch: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 54/KH-TU ngày 20/9/2016 của Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 

    Căn cứ Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54/KH-TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

 

    Xem file đính kèm để biết thêm thông tin:

54_KH+hoc+tap+Bac+Ho

Tieu+chi+hoc+tap+Bac+-+theo+CT+05

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online