text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

KẾ HOẠCH ÔN VÀ THI TỐT NGHIỆP Hệ TCCN Khóa 14 - Lần 2 & Khóa trước

Ngày 25 tháng 2 năm 2017

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp cho hệ TCCN Khóa 14- Lần 2 & Khóa trước như sau:

STT Tập tin đính kèm
1 Ke-hoach-Thi-tot-nghiep-TCCN-K14_Lan-2.pdf