KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Kính Gửi Quý Thầy Cô "KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ". Căn cứ vào kế hoạch này Trường CĐ CNTT TP.HCM chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn, tuyên truyền các văn bản phù hợp với Trường cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh, sinh viên và gửi kế hoạch tuyên truyền về Sở Lao động - Thương binh & Xã hội nên Quý Thầy Cô vui lòng đọc kỹ phần Phụ Lục DANH MỤC VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUYÊN TRUYỀN NĂM 2018.

(Quý Thầy Cô vui lòng xem File đính kèm!)

Trân Trọng Cảm Ơn

KH 4370.signed

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến