Kế hoạch triển khai Chỉ thị 05 về học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện kế hoạch 45-KH/ĐU ngày 05 tháng 01 năm 2017 của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo về tổ chức học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy trường xây dựng kế hoạch số 09-KH/ĐU ngày 06/2/2017 để thực hiện.

Văn bản theo file đính kèm

KH_tochuc_quantrietCT05_TW_2016 (1)

BTH_CH05_TT+HCM (2)

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online