Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2020

KẾ HOẠCH  XÉT TỐT NGHIỆP BẬC CAO ĐẲNG

Đợt tháng 4/2020

  

STT

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

ĐƠN VỊ THỰC HIỆN

THỜI GIAN(dự kiến)

GHI CHÚ

1.

Xử lý dữ liệu

P. Đào tạo

15/3 -27/3/2020

 

2.

Gởi văn bản xác minh chứng chỉ môn Tin học và anh văn (đối với sv thi ngoài trường)

P. Đào tạo

23/3 – 25/3/2020

 

3.

Nhập chuẩn đầu ra môn tin học

P. Đào tạo

10/4 – 13/4/2020

 

4.

Xét tốt nghiệp

P. Đào tạo

13/4 – 16/4/2020

 

5.

Công bố danh sách sinh viên dự xét tốt nghiệp

P. Đào tạo

17/4 – 18/4/2020

 

  6.

Nhận phản hồi của sinh viên về ds dự xét tốt nghiệp

P. Đào tạo

18/4 – 21/4/2020

 

7.

Họp hội đồng xét công nhận tốt nghiệp

BGH, P. Đào tạo, P. TCHC,các Khoa

22/4 – 23/4/2020

 

8.

Ra quyết định công nhận tốt nghiệp

BGH, P. Đào tạo,

P. TCHC

24/4 – 25/4/2020

 

9.

In giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bảng điểm và trình ký, đóng dấu

BGH, P. Đào tạo,

P. TCHC

27/4 – 29/4/2020

 

10.

Sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời + bảng điểm

P. Đào tạo, Sinh viên

04/5 – 11/5/2020

 

11.

Phát bằng tốt nghiệp

P. Đào tạo, Sinh viên

Thông báo sau

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến