text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 11 tháng 2 năm 2017 Khóa 15 Điểm thi Học kỳ 1 (lần 1) NH: 2016-2017_Ban TCCN    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ ------->>>>> Khóa 15 Điểm thi Học kỳ 1 (lần 1) NH:...... đọc thêm

Ngày 11 tháng 2 năm 2017 Khóa 16 Điểm thi Học kỳ 1 (lần 1) NH: 2016-2017_Ban TCCN    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ ------->>>>> Khóa 16 Điểm thi Học kỳ 1 (lần 1) NH:...

... đọc thêm

Ngày 3 tháng 9 năm 2015 Điểm thi tiếng Anh (Toeic 2) Học kỳ 2 lần 1 năm học 2014 - 2015    

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ Điểm thi tiếng Anh (Toeic 2)...

... đọc thêm

Ngày 29 tháng 8 năm 2015 Điểm thi Tốt nghiệp Khóa 13 TCCN đợt tháng 08/2015    

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM BAN TCCN -------OOO------- Căn cứ vào kế hoạch tổ chức thi Tốt nghiệp đợt tháng 08/2015 của Ban TCCN - Phòng Quản lý đào tạo. Theo kết quả chấm thi nay Ban...

... đọc thêm

Ngày 31 tháng 7 năm 2015 Điểm toàn khóa Sinh viên khóa 13 Các ngành.    

Sinh viên xem điểm theo lớp Files đính kèm bên dưới:

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 1 năm 2015 ĐIỂM THI LỚP HỌC LẠI T 11.2014 - KHÓA 10,11 & 13 (HK1 NH: 2014-2015)    

1. Đây là Bảng điểm gốc cập nhật ngày 12 tháng 01 năm 2015 (Còn 1 số môn chưa có điểm sẽ cập nhật sau) 2. Điểm tổng kết môn các Bạn xem tại link: http://itc.edu.vn/xem-diem-trung-cap.aspx Hoặc http://dkhp.itc.edu.vn/ (vùng xem điểm cá nhân...

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 1 năm 2015 ĐIỂM THI HỌC KỲ 1 - KHÓA 14 (HK1 NH: 2014-2015) - LẦN 1    

1. Đây là Bảng điểm gốc cập nhật ngày 12 tháng 01 năm 2015 (Còn 1 số môn chưa có điểm & những môn chưa thi sẽ cập nhật sau) 2. Điểm tổng kết môn các Bạn xem tại link: http://dkhp.itc.edu.vn/ (vùng xem điểm cá nhân trên Web của Trường theo ...

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 1 năm 2015 ĐIỂM THI HỌC KỲ 3 - KHÓA 13 (HK1 NH: 2014-2015) - LẦN 1    

1. Đây là Bảng điểm gốc cập nhật ngày 12 tháng 01 năm 2015 (Còn 1 số môn chưa có điểm sẽ cập nhật sau) 2. Điểm tổng kết môn các Bạn xem tại link: http://dkhp.itc.edu.vn/ (vùng xem điểm cá nhân trên Web của Trường theo tài khoản sinh...

... đọc thêm

Ngày 11 tháng 8 năm 2014 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 07/2014 (KHÓA 11 - LẦN 2) BAN TRUNG CẤP    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC DỰ THI LẠI TỐT NGHIỆP THÁNG 07/2014 LƯU Ý: SINH VIÊN PHÚC KHẢO: NỘP LỆ PHÍ PHÚC KHẢO TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO TẠI BAN TCCN TỪ NGÀY 12/08/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 16/08/2014

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 2 năm 2014 KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THÁNG 01/2014 (KHÓA 11 - LẦN 2) BAN TRUNG CẤP    

DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC DỰ THI TỐT NGHIỆP LẦN 2 THÁNG 01/2014 LƯU Ý: SINH VIÊN PHÚC KHẢO: NỘP LỆ PHÍ PHÚC KHẢO TẠI PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH NỘP ĐƠN PHÚC KHẢO TẠI BAN TCCN TỪ NGÀY 12/02/2014 ĐẾN HẾT NGÀY 22/02/2014

... đọc thêm
Trang 1trong2 1 2 > >>