text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 9 tháng 6 năm 2014 Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên    

Quy định của Bộ giáo dục và đào tạo về xử lý kỷ luật học sinh - sinh viên

... đọc thêm

Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Kỷ luật SV thi hộ    

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN Độc lập – Tự do – Hạnh phúc THÔNG BÁO Về việc Sinh viên thi hộ và nhờ người thi hộ ...... đọc thêm

Ngày 8 tháng 4 năm 2013 Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên    

Quyết định kỷ luật SV

... đọc thêm
 
đào tạo mos phần mềm mos mos word mos excel mos 2010 tài liệu mos