text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Khóa 16 Điểm thi Học kỳ 1 (lần 1) NH: 2016-2017_Ban TCCN

Ngày 11 tháng 2 năm 2017
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ

 

------->>>>> Khóa 16 Điểm thi Học kỳ 1 (lần 1) NH: 2016-2017_Ban TCCN. Sinh viên Tải Files về xem tại đây: https://drive.google.com/open?id=0B7buvCVvPSCWTFVpZTdiMnF3YmM