KHOA CNTT-ĐT THÔNG BÁO HỌC TRẢ NỢ CÁC KHÓA

Hiện nay, do một số học phần trả nợ có số lượng SV đăng ký không đủ để mở lớp nên khoa CNTT-ĐT đã đề xuất lên BGH & đã được duyệt mở các học phần học lại như sau:

STT

Mã học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

 

Số

tiết

Số lượng

sv đăng ký

Số buổi tổ chức học

 (5 tiết/1 buổi)

Ghi chú

1

01408006

Ý tưởng thiết kế

4

30

02

1

TC 16TM

60

02

1

2

01400002

Toán ứng dụng tin học

3

45

01

1

TC16TM

3

01408025

TH-Thiết kế và lập trình web

2

60

01

1

TC16TM

4

02301010

Thực tập điện-điện tử

1

30

01

1

CD13KD1

5

02300048

PLC nâng cao

2

30

01

1

CD15ĐT1

6

02300008

Vi điều khiển

2

30

02

1

CD14KM

7

02300024

Thiết bị viễn thông đầu cuối

2

30

01

1

CD14KM

8

02300004

An toàn điện

2

30

01

1

CD15

9

02308007

CAD điện tử

2

30

01

1

CD15

10

01308019

Kiểm thử phần mềm

4

45

07

2

CD15KP

30

07

2

11

01308017

Nhập môn Công nghệ phần mềm

3

30

12

3

CD14

45

12

3

1. Sinh viên đăng ký học phần học lại tại Phòng Đào Tạo & CTSV.

2. Đóng học phí tại bộ phận Kế toán.

3. Thời gian bắt đầu đóng học phí từ ngày: 24/12/2018 đến hết ngày 04/01/2019 mà không bị phạt lệ phí quá hạn.

4. Thời khóa biểu sẽ thông báo sau khi sinh viên đã hoàn tất học phí.

TM. Khoa CNTT-ĐT

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến