KHOA CNTT-ĐT THÔNG BÁO NGHỈ HỌC

Sinh viên Khóa 16 học môn Công cụ kiểm lỗi lập trình_ nhóm 1_sáng thứ Bảy (22/12/2018) được nghỉ. 

Lý do: cô bận công tác.

Lịch học bù sẽ thông báo sau.

TM.Khoa CNTT-ĐT 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến