Ngành Đào Tạo

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB ĐẶC BIỆT

Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương Thời gian đào tạo: 2 năm

LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB

Tên ngành, nghề: Công nghệ Thông tin – CN: LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG WEB Mã ngành, nghề: 6480201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp THPT hoặc ....

LẬP TRÌNH WEB CHẤT LƯỢNG CAO

Tên ngành, nghề: Công nghệ Thông tin – CN: Lập Trình Ứng Dụng Web (Chất lượng cao) Mã ngành, nghề: 6480201 Trình độ đào tạo: Cao đẳng Hình thức đào tạo: Chính quy Đối tượng tuyển sinh: Tốt ....

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN Y TẾ

NGÀNH LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

NGÀNH LẬP TRÌNH DI ĐỘNG

NGÀNH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

NGÀNH KỸ THUẬT THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

NGÀNH ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

NGÀNH ĐỒ HỌA ỨNG DỤNG ĐA PHƯƠNG TIỆN

NGÀNH TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH

NGÀNH TRUYỀN THÔNG & MẠNG MÁY TÍNH