Thông Báo

THÔNG BÁO HỌC LẠI (CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO HỌC LẠI (CNTT-ĐT)

THAY ĐỔI PHÒNG THỰC HÀNH SANG LÝ THUYẾT (KHOA CNTT-ĐT)

THAY ĐỔI PHÒNG THỰC HÀNH SANG LÝ THUYẾT (KHOA CNTT-ĐT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Điểm TTTN-K18 và Điểm thi tiếp theo (Khoa CNTT-DT)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

Điểm thi-Khoa CNTT-ĐT (tiếp theo)

ĐIỂM THI HK1-20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 (CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK1-K20 và HK3-HL và Thi lại lần 2-HK2 và

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG

THÔNG BÁO MỞ LỚP TIN HỌC ỨNG DỤNG

TỔNG HỢP DANH SÁCH SV TTTN_K18 (Khoa CNTT-ĐT)

TỔNG HỢP DANH SÁCH SV TTTN_K18 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)