Thông Báo

TỔNG HỢP DANH SÁCH SV TTTN_K18 (Khoa CNTT-ĐT)

TỔNG HỢP DANH SÁCH SV TTTN_K18 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

ĐIỂM THI HK2-2019-2020 (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO VÀ TKB CÁC LÓP HỌC LẠI (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO CẤP GIẤY GIỚI THIỆU TTTN (Khoa CNTT-ĐT)

THÔNG BÁO CẤP GIẤY GIỚI THIỆU TTTN (Khoa CNTT-ĐT)

Thông báo Khoa CNTT-ĐT: SV TTTN 2018 và DS GV HDTTTN

Thông báo Khoa CNTT-ĐT: SV TTTN 2018 và DS GV HDTTTN

THÔNG BÁO KHOA CNTT-ĐT

THÔNG BÁO KHOA CNTT-ĐT

Bài giảng online môn Mạng cơ bản - thứ 4. ngày 8.4.2020

Bài giảng online môn Mạng cơ bản - thứ 4. ngày 8.4.2020

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN

HƯỚNG DẪN SINH VIÊN HỌC TRỰC TUYẾN

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1-2019-2020-Khoa CNTT-ĐT

ĐIỂM THI HỌC KỲ 1-2019-2020-Khoa CNTT-ĐT