Kỷ luật SV thi hộ

  BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

THÔNG BÁO

Về việc Sinh viên thi hộ và nhờ người thi hộ

 

      Căn cứ vào Quy chế 43/2007/QĐ – BGD&ĐT ngày 15/8//2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy chế học vụ.

      Căn cứ vào nội quy của trường cao đẳng công nghệ thông tin Tp.Hồ Chí Minh.

      Căn cứ vào biên bản xử lý sinh viên vi phạm quy chế thi của khoa Đại cương và biên bản xử lý kỷ luật của Phòng Công tác Sinh viên về vấn đề thi hộ và nhờ người thi hộ của sinh viên.

      Căn cứ vào đề nghị của Khoa Đại cương và Phòng công tác sinh viên trường cao đẳng công nghệ thông tin Tp. Hồ Chí Minh.

      Trường  CĐ Công nghệ Thông tin TP Hồ Chí Minh xin thông báo đến phụ huynh và gia đình

     

      Sinh viên: Mai Văn Trung              MSSV:61000206

      Lớp: C10KT5                                  Khoa: Tài Chính Ngân hàng

      Về việc sinh viên Mai Văn Trung đã nhờ bạn thi hộ trong môn Anh văn vào ngày 25/4/2012.

      Hình thức xử lý kỷ luật: cảnh cáo trước toàn trường và gửi thông báo về gia đình.

      Nhận được thông báo này, đề nghị phụ huynh có ý kiến nhắc nhở sinh viên để cùng với nhà trường giáo dục sinh viên có ý thức tốt hơn trong việc học tập.

     

                                                              TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 5 năm 2012.

                                                                    TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                P. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

                                                                   Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

Mọi chi tiết xin Quý phụ huynh liên hệ:

Phòng Công tác HSSV trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM

12 Trịnh Đình Thảo, P. Hòa Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

(: 08.39760019 hoặc 08.38605003 (102)

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online