Lịch Khai Giảng Các Lớp Ngắn Hạn

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

BỘ PHẬN TUYỂN SINH NGẮN HẠN

Địa chỉ: VP Mở, trệt B, 12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú
Điện thoại: (028) 3976 0019 - 0968 96 93 98
Email: tuanlq@itc.edu.vn - Website: www.itc.edu.vn

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP NGẮN HẠN THÁNG 07 NĂM 2018

STT

LỚP

GIỜ HỌC

NGÀY
KHAI GIẢNG

THỜI GIAN
 ĐÀO TẠO

HỌC PHÍ
(đ)

NHÓM NGÀNH KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ:

1

CÔNG NGHỆ
THÔNG TIN Y TẾ

8g-11g

02/7/2018
(Theo thời gian học viên chọn)

10 buổi

5,000,000

13g30-16g30

18g-21g

2

ỨNG DỤNG CNTT CƠ BẢN

8g00 - 11g00

02/07/2018

05 tuần

850,000

18g00 - 20g15

3

ỨNG DỤNG CNTT NÂNG CAO

8g00 - 11g00

02/07/2018

07 tuần

1,000,000

18g00 - 20g15

4

XÂY DỰNG WEB TRÊN LINUX

8g-11g

02/07/2018

02 tuần

1,500,000

13g30-16g30

18g-21g

5

KIỂM THỬ BẢO MẬT ỨNG DỤNG WEB THEO CHUẨN OWASP

8g-11g

02/07/2018

02 tuần

1,500,000

13g30-16g30

18g-21g

6

NÂNG CẤP MÁY TÍNH

8g-11g

02/7/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)

1 tháng

1,200,000

13g30-16g30

18g-21g

7

SỬA CHỮA MAINBOARD
MÁY TÍNH BÀN

8g-11g

02/7/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)

1 tháng

2,000,000

13g30-16g30

18g-21g

8

SỬA CHỮA LAPTOP

8g-11g

02/7/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)

2 tháng

4,000,000

13g30-16g30

18g-21g

9

SỬA CHỮA PC - LAPTOP
(BAO NGHỀ)

8g-11g

02/7/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)

4 tháng

7,200,000

13g30-16g30

18g-21g

10

SỬA CHỮA ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG (Dành cho học viên mở cửa hàng)

8g-11g

02/7/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)

1 tháng

3,000,000

13g30-16g30

18g-21g

11

KỸ THUẬT VIÊN SỬA CHỮA
ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG

(Lớp bao nghề)

8g-11g

02/7/2018
(Thứ 2 đến thứ 6)

2,5 tháng

7,000,000

13g30-16g30

18g-21g

NHÓM NGÀNH KINH TẾ:

1

CHUYÊN VIÊN
XUẤT NHẬP KHẨU

18g-21g

04/06/2018
(246) - (357)

2 tháng

4,500,000

2

CHUYÊN VIÊN LOGISTICS
QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG

18g-21g

04/06/2018
(246) - (357)

4 tháng

6,500,000

3

KẾ TOÁN TỔNG HỢP THỰC TẾ CHUYÊN SÂU

18g-21g

04/06/2018
(246) - (357)

2,5 tháng

3,000,000

4

NGHIỆP VỤ HẢI QUAN

8g-17g

04/06/2018

2 ngày

1,000,000

5

NGHIỆP VỤ LỄ TÂN - THƯ KÝ

8g - 16g30

04/06/2018

2 ngày

799,000

NHÓM KỸ NĂNG KHÁC

1

VÕ THUẬT TAEKWONDO

17g30 - 19h00

25/06/2018

1 tháng

200,000

19h00 - 20g30

2

A.WORD

8g00 - 11g00
18g00 - 20g30

02/07/2018

12 buổi

700,000

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online