text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi anh văn đầu ra năm học 2016 - 2017

Ngày 16 tháng 11 năm 2016

   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo lịch thi chuẩn Anh văn đầu ra diễn ra trong hai ngày 2627 tháng 11 năm 2016. Các bạn sinh viên các khóa xem lịch thi và danh sách thi Anh văn đầu ra trong file chi tiết (được gửi đính kèm) hoặc xem lịch thi và danh sách thi Anh văn đầu ra được dán tại phòng B105.

   Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học không giải quyết bất cứ trường hợp phát sinh nào kể từ sau ngày thi.

STT Tập tin đính kèm
1 DANH SACH ANH VAN DAU RA (T11.2016).xlsx