Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 7/2020 và danh sách thi

Thời gian bắt đầu thi: 

+ Kỹ năng đọc, nghe, viết: Bắt đầu lúc 8h00

+ Kỹ năng nói: Bắt đầu lúc 13h30

Sinh viên xem chi tiết tại file bên dưới:

Lich_thi_ngoaingu_tháng 7.2020 (nghe,doc,viet)

Lich_thi_ngoaingu_tháng 7.2020 (noi)

Danh sách dự thi:

+ Kỹ năng đọc, nghe, viết: Bắt đầu lúc 8h00

AVDR.N1

AVDR.N2

AVDR.N3

+ Kỹ năng nói: Bắt đầu lúc 13h30

AVDR_NOI_N1

AVDR_NOI_N2

AVDR_NOI_N3

AVDR_NOI_N4

AVDR_NOI_N5

Sinh viên lưu ý: xem kỹ lịch thi và đi đúng giờ. Mọi thắc mắc về lịch thi và danh sách thi sinh viên liên hệ Phòng KT-ĐBCL.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến