text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi anh văn đầu ra thi ngày 18 & 19/03/2017

Ngày 13 tháng 3 năm 2017

Ngày 18 và 19 tháng 03 năm 2017, Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học phối hợp với Phòng Quản lý Đào tạo & Khảo thí tổ chức thi Anh văn đầu ra dành cho Hệ Cao đẳng khóa 10, 11, 13, 14, 15 các ngành và TCCN (Năm học 2016-2017).