text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi giữa kỳ 2 Năm học 2016 -2017 khóa 16

Ngày 6 tháng 3 năm 2017

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn sinh viên khóa 16 lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2016 - 2017 học phần TOEIC.

  Toeic Pre: ngày 14/03/2017.

  Toeic 1: từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017.

  Toeic 2: từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/2017.

  Vui lòng xem lịch thi giữa kỳ 2 và danh sách thi theo ca được dán tại phòng B.105. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ không giải quyết trường hợp phát sinh nào kể từ sau ngày thi.