text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi giữa kỳ 2 Năm học 2016 -2017 khóa 16

Ngày 6 tháng 3 năm 2017

  Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo đến các bạn sinh viên khóa 16 lịch thi giữa kỳ 2 năm học 2016 - 2017 học phần TOEIC.

  Toeic Pre: ngày 14/03/2017.

  Toeic 1: từ ngày 20/03/2017 đến ngày 25/03/2017.

  Toeic 2: từ ngày 27/03/2017 đến ngày 01/04/2017.

  Vui lòng xem lịch thi giữa kỳ 2 và danh sách thi theo ca được dán tại phòng B.105. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học sẽ không giải quyết trường hợp phát sinh nào kể từ sau ngày thi.

 
đào tạo mos phần mềm mos mos word mos excel mos 2010 tài liệu mos