text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi HKII (2014-2015) Đợt 1của Khóa 13,14

Ngày 27 tháng 5 năm 2015

Các sinh viên Khóa 13, 14 xem lịch thi HKII (2014-2015) Đợt 1 (đối với các học phần có 10 tuần thực học ) trong file đính kèm