text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi học kỳ 2 - Khóa 15 - Lần 2 - Năm học: 2015 - 2016 - Hệ trung cấp

Ngày 13 tháng 9 năm 2016
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM
PHÒNG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & KHẢO THÍ
--- oOo ---
LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2015-2016 (Lần 2)
Khoá 15 - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp
Chú ý:                    
- Sinh viên hoàn thành Lệ phí thi trước khi thi; Sinh viên mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND khi dự thi.
- Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. Phòng QLĐT&KT sẽ không chịu trách nhiệm khi sinh viên chép sai lịch thi.
 
          TP.HCM, ngày 08 tháng  09  năm 2016

 

STT Tập tin đính kèm
1 Lichthi TCCN HK2-1516-Lan-K15.pdf