text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2014-2015 (Đợt 1) Khoá 13& Học lại- Hệ Cao Đẳng

Ngày 19 tháng 11 năm 2014

 Các sinh viên Khóa 13 & Học lại xem kế hoạch thi HKI trong tập tin đính kèm