LỊCH THI HỌC KỲ III - NĂM HỌC 2018-2019 Hệ Cao Đẳng - các Khóa

File đính kèm lịch thi

Lich_thi_HK_3_1819_HeCD

File đính kèm danh sách

Khoa CNTT-ĐT

CNTT

Khóa 16 và học lại

Thietkephanmemhuongdoituong

Khóa 18

Cautrucmaytinh_QT.1

Cautrucmaytinh_QT.2

CCNA1_D2.N1

CCNA1_D2.N2

CCNA2_N1

CCNA2_N2

Cosodulieu_D2.N1(LT)

Cosodulieu_D2.N1

Cosodulieu_D2.N2

Hequantricosodulieu_CLC1

Hequantricosodulieu_CLC2

Hequantricosodulieu_N1

Hequantricosodulieu_N2

Hequantricosodulieu_N5

Hequantricosodulieu_N6

Hequantricosodulieu_N7

Illustrator_N1

Illustrator_N2

Illustrator_N3

Laptrinhandroidcoban

Laptrinhhuongdoituong_D2.N1

Laptrinhhuongdoituong_D2.N2

Laptrinhnangcao_CLC1

Laptrinhnangcao_CLC2

Laptrinhnangcao_N5(LT)

Laptrinhnangcao_N5.1

Laptrinhnangcao_N5.2

Laptrinhnangcao_N6

Laptrinhnangcao_N7.1

Laptrinhnangcao_N7.2

Laptrinhnangcao_N8(LT)

Laptrinhnangcao_N8.1

Laptrinhnangcao_N8.2

Mythuatungdung.1

Mythuatungdung.2

Photoshop_N1

Photoshop_N2

Photoshop_N3

Thietkewebcoban_D2.N1

Thietkewebcoban_D2.N2

ThietkeWebnangcao_CLC1

ThietkeWebnangcao_CLC2

ThietkeWebnangcao_N1.1

ThietkeWebnangcao_N1.2

ThietkeWebnangcao_N3.1

ThietkeWebnangcao_N3.2

ThietkeWebnangcao_N5.1

ThietkeWebnangcao_N5.2

Toanroirac.1

Toanroirac.2

Khóa 19

Cautrucmaytinh_K19

Cosolaptrinh_K19

Tinhoc_K19

Điện tử

Antoandien

Cautrucmaytinh_DT

Vidieukhien_K16

Vidieukhien_K18

Khoa QT-TCNH

Khóa 16 và học lại

anhvanchuyennganh

Giaodichdamphantrongkinhdoanh

Ketoanhanhchinhsunghiep

Ketoanquantri

Ketoantaichinh1

Ketoanthue

Kinhdoanhquocte

Quantringuonnhanluc

Thanhtoanquocte

Khóa 17, 18

Ketoantaichinh2

Nguyenlythongke

Quantrichatluong

Quantrihoc

Quantrikhohang

Quantritaichinh

Quantrixuatnhapkhau

Thue.1

Thue.2

Vantaivabaohiem

Đại cương

Chinhtri.1

Chinhtri.2

Chinhtri.3

Chinhtri.4

Chinhtri.5

NhungNLCBcuaCNMLN2

phapluat.1

phapluat.2

phapluat.3

phapluat.4

phapluat.5

ToancaocapA1

ToancaocapA2

Tutuonghochiminh

Xacsuatthongke

Lưu ý:

Ngoài ra các bạn cũng có thể xem lịch thi và danh sách thi ở bảng thông báo dưới trệt A

Chúc các bạn thi tốt

 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến