text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 11 tháng 9 năm 2017 Lịch thi Anh Văn đầu vào Khóa 17 - NĂM HỌC 2017-2018    

Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND.

... đọc thêm

Ngày 30 tháng 8 năm 2017 Lịch thi Tin học K17 (đợt 1) - Học Kỳ I/2017-2018    

Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND. - Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi sinh viên...

... đọc thêm

Ngày 27 tháng 7 năm 2017 Lịch thi Tốt nghiệp T15 và Văn Hóa - Ban TCCN T08/2017    

Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Biên lai đóng học phí, Thẻ Sinh viên hoặc CMND. - Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan...

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 7 năm 2017 Lịch thi Học Kỳ III/2016-2017 (Đợt 2)    

Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Biên lai đóng học phí, Thẻ Sinh viên hoặc CMND. - Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan...

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 7 năm 2017 LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 Khoá 15 & 16 - Hệ Trung cấp chuyên nghiệp (Lần 2)    

Chú ý : - Sinh viên hoàn thành Lệ phí thi trước khi thi; - Sinh viên mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND khi dự thi. - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Tất cả...

... đọc thêm

Ngày 10 tháng 7 năm 2017 LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2016-2017 Các môn CCNA - KHOA CNTT (Lần 2)    

Chú ý : - Sinh viên hoàn thành Lệ phí thi trước khi thi; - Sinh viên mang theo Thẻ Sinh viên hoặc CMND khi dự thi. - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Tất cả...

... đọc thêm

Ngày 17 tháng 5 năm 2017 Lịch thi Học Kỳ III/2016-2017 - Khóa 14 Khoa CNTT    

Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Biên lai đóng học phí, Thẻ Sinh viên hoặc CMND. - Tất cả các câu hỏi ...

... đọc thêm

Ngày 19 tháng 4 năm 2017 Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16    

Ghi chú : - Lịch thi Khóa 15_TCCN đang update Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Biên lai đóng học phí, Thẻ Sinh viên hoặc...

... đọc thêm

Ngày 18 tháng 4 năm 2017 Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)    

Chú ý : - Sinh viên cần chép kỹ lịch thi về thời gian thi, phòng thi để tránh đến trễ giờ thi. - Sinh viên khi đi thi phải mang theo Biên lai đóng học phí, Thẻ Sinh viên hoặc CMND. - Tất cả các câu hỏi thắc mắc liên quan đến lịch thi...

... đọc thêm

Ngày 7 tháng 4 năm 2017 Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)    

Danh sách Sinh viên dự thi sẽ được công bố trước (tại đây) trước ngày: 10/04/2017 Chú ý: ...

... đọc thêm
Trang 1trong10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>