LỊCH THI KẾT THÚC HỌC PHẦN ANH VĂN HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2018-2019 Hệ Cao Đẳng - Trung cấp - Khóa 18

File lịch thi đính kèm

lịch-thi-học-kỳ-1_anhvanA1vaA0

File danh sách đính kèm

AnhvanA0_TC17

AnhvanA0_TC18

AnhvanA1_CLC_N1

AnhvanA1_CLC_N2

AnhvanA1_N1

AnhvanA1_N2

AnhvanA1_N3

AnhvanA1_N4

AnhvanA1_N5

AnhvanA1_N6

AnhvanA1_N7

AnhvanA1_N8

AnhvanA1_N9

AnhvanA1_N10

AnhvanA1_N11

AnhvanA1_N12

AnhvanA1_N13

AnhvanA1_N14

AnhvanA1_N15

AnhvanA1_N16

Lưu ý:

Ngoài ra các bạn có thể xem lịch thi và danh sách thi tại bảng thông báo dưới trệt B văn phòng mở ( phía sau bảng thông báo )

Chúc các bạn thi tốt

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến