text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi tốt nghiệp (đợt 3) nghề Tài chính ngân hàng và Quản trị doanh nghiệp

Ngày 18 tháng 12 năm 2014

Sinh viên nghề Tài chính ngân hàng (lớp 11TCCI1) và nghề Quản trị doanh nghiệp (lớp 11QTCI1) chưa dự thi hoặc thi không đạt đợt thi tháng 8/2014 vừa rồi theo dõi lịch thi tốt nghiệp (đợt 3) theo các file đính kèm.