text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi Tốt nghiệp - Khóa 14 & Khóa TL (T08-2016) - Ban Trung Cấp

Ngày 28 tháng 7 năm 2016
TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM
BAN TCCN
LỊCH THI TỐT NGHIỆP
  HỆ TCCN KHÓA 14
    ĐỢT THI THÁNG 08/2016

Giờ thi: Bắt đầu Sáng lúc 07h30;

     

Lưu ý:  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước khi thi ít nhất 15 phút.

             - Sinh viên nộp lệ phí thi tốt nghiệp ngày 04, 05 và 06/08/2016 tại P.Kế hoạch Tài chính

             - Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMND, biên lai đóng lệ phí thi.
         
    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016