text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Lịch thi Tốt nghiệp - Khóa 14 & Khóa TL (T08-2016) - Ban Trung Cấp

Ngày 28 tháng 7 năm 2016
TRƯỜNG CĐ CNTT TP.HCM
BAN TCCN
LỊCH THI TỐT NGHIỆP
  HỆ TCCN KHÓA 14
    ĐỢT THI THÁNG 08/2016

Giờ thi: Bắt đầu Sáng lúc 07h30;

     

Lưu ý:  - Sinh viên có mặt tại phòng thi trước khi thi ít nhất 15 phút.

             - Sinh viên nộp lệ phí thi tốt nghiệp ngày 04, 05 và 06/08/2016 tại P.Kế hoạch Tài chính

             - Sinh viên mang theo thẻ sinh viên, CMND, biên lai đóng lệ phí thi.
         
    Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 07 năm 2016

 

 
đào tạo mos phần mềm mos mos word mos excel mos 2010 tài liệu mos