TB V/v Triển Khai Đăng Ký Tham Gia Liên Hoan Nhóm Nhảy Học Sinh Sinh Viên Toàn Thành Năm 2020.

THÔNG BÁO

Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường xin thông tin KẾ HOẠCH, THỂ LỆ, PHIẾU ĐĂNG KÝ của LIÊN HOAN NHÓM NHẢY HỌC SINH, SINH VIÊN TOÀN THÀNH 2020.

+ Đối tượng tham gia: học sinh, sinh viên đang học tại các Học viện, trường Đại học, Cao đẳng, Trung cấp, trường Nghề và THPT trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

+ Thời gian nộp hồ sơ: từ ngày ra thông báo đến ngày 21/10/2020.

Học sinh Sinh viên trường có nguyện vọng tham gia, nhanh chóng tải mẫu phiếu đăng ký dưới sau PĐK_NHAY_2020-3 tiến hành đăng ký, nộp phiếu đăng ký về văn phòng Đoàn - Hội (lầu 03, A.308 trước ngày 18/10/2020, để văn phòng xác nhận và gửi hồ sơ đăng ký cho Ban tổ chức).

* Văn Phòng Đoàn Hội ./.

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến