tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019 -2020

tuần sinh hoạt công dân - học sinh, sinh viên năm học 2019 -2020

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH, SINH VIÊN NĂM HỌC 2019 - 2020

Lớp CNTT - Chất Lượng Cao: Nhiều Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Xen Kẽ

Lớp CNTT - Chất Lượng Cao: Nhiều Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Xen Kẽ

Lớp CNTT - Chất Lượng Cao: Nhiều Giáo Viên Nước Ngoài Dạy Xen Kẽ

Python Là Gì? Vì Sao ITC Áp Dụng Giảng Dạy Môn Học Này Vào Năm 2019?

Python Là Gì? Vì Sao ITC Áp Dụng Giảng Dạy Môn Học Này Vào Năm 2019?

Python Là Gì? Vì Sao ITC Áp Dụng Giảng Dạy Môn Học Này Vào Năm 2019?

Sôi nổi tiết học tiếng anh với giáo viên nước ngoài

Sôi nổi tiết học tiếng anh với giáo viên nước ngoài

Sinh viên CĐ CNTT TP.HCM Sôi nổi tiết học tiếng anh với giáo viên nước ngoài

Lớp Học Thực Hành - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

Lớp Học Thực Hành - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

Lớp Học Thực Hành - Trường Cao Đẳng Công Nghệ Thông Tin TP.HCM

Ngày hội tuyển chọn sinh viên thực tập K16 & K17 Khoa CNTT - ĐT

Ngày hội tuyển chọn sinh viên thực tập K16 & K17 Khoa CNTT - ĐT

Ngày hội tuyển chọn sinh viên thực tập K16 & K17 Khoa CNTT - ĐT

ITC gặp mặt đại diện UNICEF - Transforming Lives Awards grant

ITC gặp mặt đại diện UNICEF - Transforming Lives Awards grant

ITC gặp mặt với đại diện UNICEF - Transforming Lives Awards grant

Gương mặt ITC - Số 02 - Gặp gỡ sinh viên ITC đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học 2018

Gương mặt ITC - Số 02 - Gặp gỡ sinh viên ITC đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học 2018

Gương mặt ITC - Số 02 (Gặp gỡ sinh viên ITC đạt giải cao trong kỳ thi Olympic Tin học 2018)