text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Miễn, giảm học phí đối với thí sinh học Trung cấp tại ITC

Ngày 13 tháng 6 năm 2017

Căn cứ quy định tại Khoản 13, Điều 7 Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 của Chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 đến năm học 2020 - 2021; Căn cứ Điểm n, Khoản 2, Điều 4 Thông tư số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 30/3/2016 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn một số điều của Nghị định số 86/2015/NĐ-CP  thì đối tượng được miễn, giảm  học phí gồm cả "người tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) học tiếp lên trình độ trung cấp (bao gồm cả học sinh tốt nghiệp THCS học tiếp lên trình độ trung cấp nghề và trung cấp chuyên nghiệp)”. 


Học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở nếu học tiếp lên trình độ Trung cấp sẽ được miễn , giảm học phí

 

Đối chiếu với quy định trên, nếu người học đã tốt nghiệp THCS và chưa có bằng cấp học cao hơn THCS thì khi học tiếp lên trình độ trung cấp nghề sẽ được miễn, giảm học phí. Nhà nước cấp trực tiếp tiền hỗ trợ miễn giảm học phí cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập theo mức học phí của chương trình đại trà tại cơ sở giáo dục công lập chưa tự bảo đảm kinh phí chi thường xuyên và chi đầu tư quy định tại Nghị định này tương ứng với các nhóm ngành, chuyên ngành và nghề đối với giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. 

 

Theo đó, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp.HCM (ITC), thí sinh có bằng THCS đăng kí học Hệ Trung cấp, khi nộp học phí tại trường, nhà trường sẽ hướng dẫn các thủ tục cần thiết để nhận cấp bù học phí do nhà nước chi trả.

 

thể thấy, bên cạnh các đối tượng vẫn được miễn học phí trước đây như học sinh, sinh viên tàn tật, thuộc hộ nghèo, học sinh, sinh viên học các ngành đặc thù…, thì đối tượng bổ sung mới nhất trong danh sách miễn, giảm học phí này người tốt nghiệp trung học sở học tiếp lên trình độ trung cấp