text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN - TỰ ĐỘNG HÓA    

NGÀNH CÔNG NGHỆ ĐIỀU KHIỂN - TỰ ĐỘNG HÓA Automation – Control Engineering Technology Ngành gắn liền với các qui trình sản xuất trong công nghiệp, với các thao tác của con người được thay thế hoàn toàn bằng các hoạt động của máy...

... đọc thêm

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH    

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÁY TÍNH Computer Engineering Technology Thời gian đào tạo: 03 năm Bằng cấp Bằng cử nhân Cao đẳng chính qui của Bộ Giáo dục & Đào tạo Mục tiêu đào...

... đọc thêm

Ngày 22 tháng 3 năm 2016 NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG    

NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG Telecommunication – Electronics Engineering Technology Thời gian đào tạo: 03 năm Bằng cấp Bằng cử nhân Cao đẳng chính qui của Bộ Giáo dục & Đào...

... đọc thêm