text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Ngành Kế toán

Ngày 27 tháng 1 năm 2013

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

CỬ NHÂN CAO ĐẲNG

 

 

- Ngành:

- Tên ngành bằng tiếng Anh:

- Loại hình:

- Mã ngành:

Kế toán

Accounting

Chính quy

51340301


1.2.1.Về kiến thức:

- Có hiểu biết cơ bản về chính trị, pháp luật, xã hội và nhân văn, tạo nền tảng tiếp thu và vận dụng kiến thức chuyên môn trong đời sống thực tế;

- Nắm vững kiến thức chung về kinh tế, tài chính, tiền tệ và các kiến thức chuyên sâu về lĩnh vực kế toán (nguyên lí kế toán, các quy định về hệ thống kế toán, chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế …);

- Nắm vững nội dung văn bản về Luật kế toán, kiểm toán, chế độ kế toán doanh nghiệp và chế độ kế toán các đơn vị hành chính sự nghiệp;

- Năm vững các quy định chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp của nghề kế toán - kiểm toán;

- Có khả năng xử lí kế toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh và thực hiện chức năng kế toán tổng hợp tại một đơn vị cơ sở như doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp;

- Có khả năng lập, trình bày và phân tích báo cáo tài chính.

 

I.2.2/ Về kỹ năng:

- Vận dụng linh hoạt những kiến thức nghiệp vụ chuyên sâu về lĩnh vực kế toán trong quá trình tác nghiệp;

- Tìm kiếm, phân tích và tổng hợp các dữ liệu thông tin phục vụ công tác chuyên môn;

- Làm việc độc lập và theo nhóm có hiệu quả;

- Viết báo cáo, trình bày ‎ý tưởng mạch lạc và thuyết phục;

- Cung cấp thông tin cần thiết phục vụ cho việc ra các quyết định về quản trị nội bộ;

- Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên môn và giao tiếp tiếng Anh thông dụng.

 

I.2.3/ Về thái độ:

- Chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật Nhà nước, nội quy cơ quan;

- Có lối sống lành mạnh và ý thức kỷ luật cao trong công việc;

- Năng động, bản lĩnh, trách nhiệm và có tinh thần phục vụ cộng đồng;

- Hợp tác, thân thiện giúp đỡ đồng nghiệp.

 

I.2.4/ Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp:

- Có đủ năng lực làm việc trong điều kiện môi trường kinh tế hội nhập, tại các doanh nghiệp, các định chế tài chính trung gian như ngân hàng thương mại, công ty tài chính, quỹ đầu tư, quỹ tín dụng …

- Có thể dự tuyển đào tạo theo hình thức liên thông tại một số trường đại học để để lấy bằng đại học.

 

 

II/Thời gian đào tạo: Tổng thời gian đào tạo toàn khóa 03 năm, chia thành 06 học kỳ; Học kỳ cuối dành cho thực tập tốt nghiệp, làm đồ án/khóa luận hoặc học các học phần thay thế đồ án/khóa luận.

 

 

III/ Khối lượng kiến thức: Tổng khối lượng kiến thức toàn khóa 100 tín chỉ (không tính Giáo dục thể chất & Giáo dục quốc phòng - An ninh); Trong đó, khối kiến thức Giáo dục đại cương 34 tín chỉ, khối kiến thức Giáo dục chuyên nghiệp 66 tín chỉ.

 

 

IV/ Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh có văn bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông hoặc tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

 

 

V/ Quy trình đào tạo & điều kiện tốt nghiệp: Tổ chức đào tạo, đánh giá và cấp bằng tốt nghiệp theo Quy chế về đào tạo theo tín chỉ ban hành tại Quyết định số 43/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/8/2007 của Bộ GD&ĐT và Qui định về đào tạo theo tín chỉ ban hành tại Quyết định số 141/QĐ-CĐCNTT ngày 09/10/2012 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Tp Hồ Chí Minh.

 

 

VI/ Thang điểm: Đánh giá học phần và xếp loại kết quả học tập theo thang điểm hệ 10. Chuyển đổi sang thang điểm hệ 4 để tham khảo, do máy tính thực hiện.

 

 

VII/ Nội dung kiến thức:        

Số

TT

học phần

Tên học phần

Số

tín chỉ

Học phần:

Học trước (a)

Tiên quyết (b)

Song hành (c)

 A/ Khối kiến thức giáo dục đại cương

34

 

 A1/ Lý luận chính trị

10

 

1

18300001

   Những nguyên lý CB của CN MacLenin 1

2(2,0,4)

 

2

18300002

Những nguyên lý CB của CN MacLenin 2

3(3,0,6)

18300001(a)

3

18300003

Tư tưởng Hồ Chí Minh

2(2,0,4)

18300001(a)

18300002(a)

4

18300004

Đường lối CM của Đảng CS Việt Nam

3(3,0,6)

18300001(a)

18300002(a)

18300003(a)

 A2/ Khoa học xã hội, nhân văn

02

 

1

19300001

Pháp luật đại cương

2(2,0,4)

 

 A3/ Ngoại ngữ

16

 

1

21300001

Anh văn Toeic 1, Toeic pre

4(4,0,8)

 

2

21300002

Anh văn Toeic 2

4(4,0,8)

21300001(a)

3

21300003

Anh văn Toeic 3

4(4,0,8)

21300001(a)

21300002(a)

 A4/ Toán - Tin học - Khoa học tự nhiên

10

 

1

19300004

Toán cao cấp B1

2(2,0,4)

 

2

19300005

Toán cao cấp B2

2(2,0,4)

19300004(a)

3

19300006

Xác suất thống kê

3(3,0,6)

19300004(a)

4

01308002

Tin học đại cương

3(2,1,5)

 

 A5/ Giáo dục thể chất

90 tiết

 

1

45 tiết

Giáo dục thể chất 1

   45 tiết

 

2

45 tiết

Giáo dục thể chất 2

45 tiết

22309001(a)

 A6/ Giáo dục quốc phòng - An ninh

165 tiết

 

1

165 tiết

Giáo dục quốc phòng - An ninh

165 tiết

 

 B/ Khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp

66

 

 B.1/ Kiến thức cơ sở:

15   

 

1

03300031

Kinh tế vi mô

3(3,0,6)

 

2

04300006

Tài chính tiền tệ

3(3,0,6)

 

3

04300002

Pháp luật kinh tế

3(3,0,6)

 

 Chọn 02 học phần

 

 

1

03300032

Quản trị học

3(3,0,6)

 

2

03300003

Marketing căn bản

3(3,0,6)

 

3

04300003

Kinh tế vĩ mô

3(3,0,6)

 

4

04300004

Kinh tế phát triển

3(3,0,6)

 

5

05300001

Kinh tế lượng

3(3,0,6)

 

 B2/ Khối kiến thức ngành:

    

 

 B2.1/ Khối kiến thức chung

 21    

 

1

03300004

Nguyên lý thống kê

3(3,0,6)

 

2

05300002

Nguyên lý kế toán

3(3,0,6)

 

3

04300008

Tài chính doanh nghiệp

3(3,0,6)

 

4

05300003

Hệ thống thông tin kế toán

3(3,0,6)

 

5

05300004

Phân tích tài chính doanh nghiệp

3(3,0,6)

04300008(a)

6

05300005

Kiểm toán đại cương

3(3,0,6)

05300002(a)

 Chọn 01 học phần

 

 

1

05301006

Tài chính mô phỏng Excel

3(0,3,3)

 

2

04300007

Toán tài chính

3(3,0,6)

 

3

05300007

Thống kê kinh tế

3(3,0,6)

 

 B2.2/ Khối kiến thức chuyên ngành

20    

 

1

05300008

Kế toán tài chính 1

4(4,0,8)

05300002(a)

2

05300009

Kế toán tài chính 2

4(4,0,8)

05300008(a)

3

05300010

Kế toán quản trị

3(3,0,6)

 

4

05300011

Kế toán chi phí

3(3,0,6)

 

5

05300012

Kế toán đối chiếu

3(3,0,6)

 

 Chọn 01 học phần

 

 

1

05301013

Phần mềm kế toán ảo

3(0,3,3)

 

2

04300016

Kế toán ngân hàng

3(3,0,6)

04300006(a)

3

04300013

Nghiệp vụ ngân hàng thương mại

3(3,0,6)

04300006(a)

 B3/ Thực tập tốt nghiệp

05

 

1

04306069

Thực tập tốt nghiệp

 

 

 B4/ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế

05

 

 B4.1/ ĐA/KL tốt nghiệp

    

 

1

04307070

Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp

 

 

 B2/ Các học phần thay thế ĐA/KL

05  

 

1

05300014

Kế toán hành chính sự nghiệp

2(2,0,4)

 

2

05300015

Thuế & kế toán thuế

3(3,0,6)

05300002(a)

Cộng toàn khóa = 104 tín chỉ