Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019

Thực hiện chỉ đạo của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 10778/SLĐTBXH-GDNN ngày 17 tháng 4 năm 2019 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc".

Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2019 (từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019) là hoạt động quan trọng của Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM, hướng tới tăng cường ý thức, hành vi của mỗi cán bộ, nhà giáo trong việc đảm bảo thực hiện tốt công tác ATVSLĐ.

Ngoài việc thực hiện treo khẩu hiệu tuyên truyền, đơn vị tổ chức thực hiện bằng các hoạt động cụ thể, thiết thực và hiệu quả như: Phối hợp tuyên truyền PCCC và ATGT, phổ biến và tuyên truyền các kiến thức, kỹ năng về an toàn lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn thực phẩm trong học đường, chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác ATVSLĐ trong Nhà trường… Đây là dịp để toàn trường thực hiện tốt hơn nữa về an toàn vệ sinh lao động, đảm bảo một môi trường giáo dục an toàn, trường học an toàn, chăm lo tốt hơn nữa đời sống các nhà giáo và người lao động công tác trong ngành giáo dục.

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động có ý nghĩa quan trọng, là điểm nhấn để nhắc nhở chính quyền các cấp, phòng, ban, ngành, đoàn thể Trường Cao đẳng CNTT TP.HCM tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát công tác an toàn, vệ sinh lao động; Phát động phong trào toàn dân tham gia tích cực thực hiện Luật lao động, Luật an toàn, Vệ sinh lao động góp phần bảo vệ tính mạng, sức khoẻ của nhân dân, của người lao động, bảo vệ tài sản của nhà nước, doanh nghiệp và tài sản của cộng đồng; Vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của mỗi người và mỗi gia đình.

CLB Truyền thông ITCNews

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến