Tin Tức

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Luật Lực lượng Dự bị động viên có hiệu lực

Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế

Thông báo nhận thẻ Bảo hiểm y tế

Danh sách HSSV tham gia khai báo y tế ngày 04/5/2020

Khai báo y tế toàn trường

Trợ cấp cho HSSV khó khăn do Covid19

Trợ cấp cho HSSV khó khăn do Covid19

Thầy cô cùng ủng hộ HSSV khó khăn sau dịch bệnh Covid-19

Thầy cô cùng ủng hộ HSSV khó khăn sau dịch bệnh Covid-19

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho Tân sinh viên năm 2018 - 2019

Để giúp Tân sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV của Bộ Lao động - TB & XH; Nhà trường tổ chức "Sinh hoạt công dân đầu khóa" dành cho các bạn ....

Cẩm nang sinh viên 2018

Quyển cẩm nang này giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, cơ cấu tổ chức , các phòng ban chức năng. Ngoài ra, Cẩm nang sinh viên còn cho sinh viên biết chương trình đào tạo và các biểu mẫu hành ....

[Thông báo] Tổ chức Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa năm học 2018-2019

[Thông báo] Tổ chức Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa năm học 2018-2019