Thời Khóa Biểu

Thời Khóa Biểu Khóa 20 Đợt 1,2,3 học kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thời Khóa Biểu Khóa 20 Đợt 1,2,3 học kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp Bậc Cao đẳng, Trung cấp khóa 20 nhập học đợt ....

Thời Khóa Biểu và Danh sách lớp Bậc Cao đẳng, Trung cấp khóa 20 nhập học đợt 4

Thời Khóa Biểu Khóa 19 Học Kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thời Khóa Biểu Khóa 19 Học Kỳ 1B năm học 2020 - 2021

Thông báo mở lớp học lại

Thông báo mở lớp học lại

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 4_HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020 ....

THỜI KHÓA BIỂU_BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 4_HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020 -2021(Thực hiện từ 19/10 - 31/10/2020)

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI THỜI KHÓA BIỂU KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 3

Thời Khóa Biểu bậc Liên thông Cao đẳng Khóa 20 ngành Công nghệ Thông tin

Thời Khóa Biểu bậc Liên thông Cao đẳng Khóa 20 ngành Công nghệ Thông tin

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP KHÓA 20 ĐỢT 3 BẬC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP HỌC ....

THỜI KHÓA BIỂU VÀ DANH SÁCH LỚP KHÓA 20 ĐỢT 3 BẬC CAO ĐẲNG VÀ TRUNG CẤP HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020 - 2021

THỜI KHÓA BIỂU_CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DAIRIU_HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU_CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG DAIRIU_HỌC KỲ 1A NĂM HỌC 2020-2021

THỜI KHÓA BIỂU BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 2 (Thực hiện từ ngày 17/8 ....

THỜI KHÓA BIỂU BẬC CAO ĐẲNG KHÓA 20 NHẬP HỌC ĐỢT 2 (Thực hiện từ ngày 17/8 - 25/10/2020)