Phiên tòa giả định - Hoạt động thường niên của Trường CĐ CNTT Tp.HCM

Nhằm đa dạng hình thức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho Học sinh sinh viên, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Sáng ngày 23/12/2017, tại Hội trường lớn (A801) đã diễn ra chương trình "Phiên tòa giả định" do Đoàn TN Trường phối hợp cùng Phòng Tư pháp quận Tân Phú tổ chức.

Phiên tòa giả định được tổ chức nhằm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho HSSV

Với tình huống giả định về một vụ tai nạn giao thông, phiên tòa gồm có thẩm phán, bồi thẩm đoàn, viện kiểm sát, công an, luật sư, người phạm tội,… tạo nên một hình thức tuyên truyền trực quan sinh động, làm cho HSSV nắm bắt tình huống, kiến thức pháp luật một cách dễ dàng, sinh động thông qua các tình huống giả định.

Đây là mô hình tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho HSSV thông qua phiên tòa giả định. Công tác chuẩn bị và thực hiện được tiến hành một cách nghiêm túc, chặt chẽ, chất lượng, hiệu quả; nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục thiết thực, đảm bảo phù hợp với trình độ nhận thức nhằm thu hút sự tham gia tích cực của học sinh sinh viên. 

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến
Tư vấn tuyển sinh Online