Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho Tân sinh viên năm 2018 - 2019

Lịch sinh hoạt công dân đầu khóa dành cho Tân sinh viên năm 2018 - 2019

Để giúp Tân sinh viên hiểu rõ hơn về quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức trách nhiệm của công dân - HSSV của Bộ Lao động - TB & XH; Nhà trường tổ chức "Sinh hoạt công dân đầu khóa" dành cho các bạn ....

Cẩm nang sinh viên 2018

Cẩm nang sinh viên 2018

Quyển cẩm nang này giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, cơ cấu tổ chức , các phòng ban chức năng. Ngoài ra, Cẩm nang sinh viên còn cho sinh viên biết chương trình đào tạo và các biểu mẫu hành ....

[Thông báo] Tổ chức Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa năm học 2018-2019

[Thông báo] Tổ chức Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa năm học 2018-2019

[Thông báo] Tổ chức Sinh Hoạt Công Dân Đầu Khóa năm học 2018-2019

Danh sách công nhận Ban cán sự lớp Hk3 năm học 2017-2018

Danh sách công nhận Ban cán sự lớp Hk3 năm học 2017-2018

Danh sách công nhận Ban cán sụ lớp Học kỳ 3 năm học 2017-2018 như sau

Tiếp tục cảnh báo về tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" truyền đạo trái phép

Tiếp tục cảnh báo về tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" truyền đạo trái phép

Tiếp tục cảnh báo về tổ chức "Hội thánh Đức Chúa Trời" truyền đạo trái phép

Cảnh báo về “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Cảnh báo về “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Cảnh báo về “Hội thánh Đức Chúa Trời”

Kết quả kiểm nghiệm nước từ máy lọc của ITC

Kết quả kiểm nghiệm nước từ máy lọc của ITC

Kết quả kiểm nghiệm mẫu nước uống từ máy lọc nước đặt tại Khu văn phòng Mở tầng trệt nhà B

Triển khai sử dụng phần mềm " Tân Phú Trực tuyến"

Triển khai sử dụng phần mềm " Tân Phú Trực tuyến"

Với mong muốn tiếp nhận và xử lý kịp thời những vấn đề, bức xúc của người dân liên quan đời sống, đô thị, vệ sinh môi trường.

CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE

CHẤM ĐIỂM RÈN LUYỆN ONLINE

Tự đánh giá rèn luyện sinh viên HK2 năm học 2017 - 2018, một hình thức tiện lợi và nhanh chóng cho các bạn sinh viên

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp lớp TC17TH1,TC16TM1

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa QT-TCNH

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa ĐTVT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa ĐTVT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa ĐTVT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa CNTT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa CNTT

Điểm rèn luyện HK1 năm học 2017 - 2018_Khoa CNTT

Thống kê danh sách các lớp đã nộp điểm rèn luyện

Thống kê danh sách các lớp đã nộp điểm rèn luyện

Thống kê danh sách các lớp đã nộp điểm rèn luyện

Danh sách khen thưởng năm học 2017 - 2018

Danh sách khen thưởng năm học 2017 - 2018

Phòng Công tác sinh viên công bố danh sách sinh viên được khen thưởng về thành tích học tập, rèn luyện trong năm học

Cẩm nang sinh viên 2018

Cẩm nang sinh viên 2018

Quyển cẩm nang này giới thiệu cho sinh viên về nhà trường, cơ cấu tổ chức , các phòng ban chức năng. Ngoài ra, Cẩm nang sinh viên còn cho sinh viên biết chương trình đào tạo và các biểu mẫu hành ....

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Phiếu đánh giá rèn luyện học kỳ

Quy chế rèn luyện HSSV năm học 2017 - 2018

Quy chế rèn luyện HSSV năm học 2017 - 2018

Quy chế rèn luyện HSSV năm học 2017 - 2018

Quy chế HSSV

Quy chế HSSV

Quy chế HSSV

Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến Vay vốn tín dụng học tập của HSSV

Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến Vay vốn tín dụng học tập của HSSV

Hướng dẫn các vấn đề liên quan đến Vay vốn tín dụng học tập của HSSV

Hướng dẫn Báo cáo công tác tháng của BCS lớp

Hướng dẫn Báo cáo công tác tháng của BCS lớp

Hướng dẫn Báo cáo công tác tháng của BCS lớp

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí

Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH về cơ chế thu, quản lý học phí

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Quyết định của Hiệu trưởng về kỷ luật sinh viên

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Kỷ luật SV thi hộ

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên

Quy chế xử lý kỷ luật học sinh sinh viên