TB về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần đợt 1 HK3 năm học 2018-2019

TB về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần đợt 1 HK3 năm học 2018-2019

TB về việc điều chỉnh thời gian đăng ký học phần đợt 1 HK3 năm học 2018-2019

TB kế hoạch đăng ký học phần HK3 năm học 2018-2019

TB kế hoạch đăng ký học phần HK3 năm học 2018-2019

TB kế hoạch đăng ký học phần HK3 năm học 2018-2109

TB  V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành  Đồ họa cho xây dựng (BIM)

TB V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành Đồ họa cho xây dựng (BIM)

TB V/v cho sinh viên hệ Cao đẳng Khóa 18 đăng ký chuyên ngành Đồ họa cho xây dựng (BIM)

TB danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019

TB danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019

TB danh mục học phần HK2 năm học 2018-2019

TB  Về việc phát thẻ ATM cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa 18

TB Về việc phát thẻ ATM cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa 18

TB Về việc phát thẻ ATM cho Học sinh – Sinh viên (HS-SV) khóa 18

TB V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm rèn luyện HK1/2018-2019

TB V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm rèn luyện HK1/2018-2019

TB V/v nộp hồ sơ để xét tốt nghiệp và đánh giá điểm rèn luyện HK1/2018-2019

TB Lịch nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán cho sinh viên các khóa

TB Lịch nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán cho sinh viên các khóa

TB Lịch nghỉ tết dương lịch và tết nguyên đán cho sinh viên các khóa

TB V/v Nhận quyết định chuyển điểm

TB V/v Nhận quyết định chuyển điểm

TB V/v Nhận quyết định chuyển điểm

TB Thời khóa biểu dự kiến HK3 năm học 2018-2019 để sinh viên đăng ký

TB Thời khóa biểu dự kiến HK3 năm học 2018-2019 để sinh viên đăng ký

TB Thời khóa biểu dự kiến HK3 năm học 2018-2019 để sinh viên đăng ký

TKB Học văn hóa cho học sinh hệ trung cấp khóa 17 và 18

TKB Học văn hóa cho học sinh hệ trung cấp khóa 17 và 18

TKB Học văn hóa cho học sinh hệ trung cấp khóa 17 và 18

TKB khóa 18 dành cho sinh viên nhập học bắt đầu từ 03/12/2018 các ngành

TKB khóa 18 dành cho sinh viên nhập học bắt đầu từ 03/12/2018 các ngành

TKB khóa 18 dành cho sinh viên nhập học bắt đầu từ 03/12/2018 các ngành

Thời khóa biểu học kỳ 2/2018-2019 chính thức được mở/chờ duyệt hệ cao đẳng các khóa 16,17,18 các ngành và hệ trung cấp khóa 18

Thời khóa biểu học kỳ 2/2018-2019 chính thức được mở/chờ duyệt hệ cao đẳng các khóa 16,17,18 các ngành và hệ trung ....

Thời khóa biểu học kỳ 2/2018-2019 chính thức được mở/chờ duyệt hệ cao đẳng các khóa 16,17,18 các ngành và hệ trung cấp khóa 18

Thời khóa biểu HK2/2018-2019 dự kiến cho sinh viên đăng ký các khóa 16,17,18 học lại đợt 2

Thời khóa biểu HK2/2018-2019 dự kiến cho sinh viên đăng ký các khóa 16,17,18 học lại đợt 2

Thời khóa biểu HK2/2018-2019 dự kiến cho sinh viên đăng ký các khóa 16,17,18 học lại đợt 2

TKB dự kiến học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa 16,17,18 đăng ký (cập nhật ngày 7/11/2018)

TKB dự kiến học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa 16,17,18 đăng ký (cập nhật ngày 7/11/2018)

TKB dự kiến học kỳ 2 năm học 2018-2019 cho sinh viên các khóa 16,17,18 đăng ký (cập nhật ngày 7/11/2018)

Thời khóa biểu Anh văn lớp CD18CT11 và CD18TM2

Thời khóa biểu Anh văn lớp CD18CT11 và CD18TM2

TKB Anh văn lớp CD18CT11 và CD18TM2

TB Thời khóa biểu học lại bổ sung HK1 2018-2019 các khoa các ngành

TB Thời khóa biểu học lại bổ sung HK1 2018-2019 các khoa các ngành

TB Thời khóa biểu học lại bổ sung HK1 2018-2019 các khoa các ngành

Lịch thi Toeic HK1_2017-2018

Lịch thi Toeic HK1_2017-2018

Lịch thi Toeic HK1_2017-2018

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 -Hệ TCCN_Khóa 15 & 16

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 2 (Các lớp liên thông CNTT & ĐTVT)

Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)

Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)

Lịch Thi HK2/1617 - Khóa 15 & 16 các Khoa (Đợt 2)

Lịch thi Toeic Học kỳ 2_2016-2017

Lịch thi Toeic Học kỳ 2_2016-2017

Lịch thi Toeic Học kỳ 2_2016-2017

Lịch thi Tốt nghiệp - Lần 2 (Khóa 14 - Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp)

Lịch thi Tốt nghiệp - Lần 2 (Khóa 14 - Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp)

Lịch thi Tốt nghiệp - Lần 2 (Khóa 14 - Hệ Trung cấp Chuyên nghiệp)

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Danh sách Sinh viên Thi HK2/1617 - Khóa 14các Khoa (Đợt 1)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 1 (Khóa 14 - Hệ Cao đẳng)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 1 (Khóa 14 - Hệ Cao đẳng)

Lịch thi Học Kỳ II/2016-2017 - Đợt 1 (Khóa 14 - Hệ Cao đẳng)

Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019

Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019

Kế hoạch học tập năm 2018 - 2019

Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2017-2018

Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2017-2018

Kế hoạch triển khai công tác đào tạo học kỳ 3/2017-2018

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 9/2016

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 9/2016

Kế hoạch xét tốt nghiệp bậc Cao đẳng đợt 9/2016

Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2016-2017

Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2016-2017

Kế hoạch tiến độ đào tạo năm học 2016-2017

Quyết Định V/V Thực Hiện Chuẩn Đầu Ra Tin Học

Quyết Định V/V Thực Hiện Chuẩn Đầu Ra Tin Học

Quyết Định V/V Thực Hiện Chuẩn Đầu Ra Tin Học

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp hệ TCCN khóa 15

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp hệ TCCN khóa 15

Kế hoạch ôn và thi tốt nghiệp hệ TCCN khóa 15

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018

Kế hoạch đào tạo năm học 2017 - 2018

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Cao Đẳng Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Cao Đẳng Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Cao Đẳng Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

Chương Trình Và Kế Hoạch Đào Tạo Trung Cấp Chuyên Nghiệp Chính Quy

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

Quyết định chuẩn đầu ra

Quyết định chuẩn đầu ra

Quyết định chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Chuẩn đầu ra

Quy định về việc đào tạo tín chỉ Trường CĐ CNTT Tp. HCM

Quy định về việc đào tạo tín chỉ Trường CĐ CNTT Tp. HCM

Quy định về việc đào tạo tín chỉ Trường CĐ CNTT Tp. HCM

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA SV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11 VÀ TCCN KHÓA 11

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA SV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11 VÀ TCCN KHÓA 11

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP CỦA SV HỆ CAO ĐẲNG KHÓA 10, 11 VÀ TCCN KHÓA 11

GIẢI THÍCH VÀ CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

GIẢI THÍCH VÀ CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

GIẢI THÍCH VÀ CỤ THỂ MỘT SỐ NỘI DUNG LIÊN QUAN

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2014

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2014

QUYẾT ĐỊNH V/v thực hiện chuẩn đầu ra Tiếng Anh đối với các khóa tuyển sinh từ năm 2014

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra tin học

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra tin học

Thông báo về việc thực hiện chuẩn đầu ra tin học

MẪU ĐƠN XIN RÚT/HỦY HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN RÚT/HỦY HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN RÚT/HỦY HỌC PHẦN

Hướng dẫn sử dụng HỆ THỐNG MAIL ITC

Hướng dẫn sử dụng HỆ THỐNG MAIL ITC

Hướng dẫn sử dụng HỆ THỐNG MAIL ITC

BIỂU MẪU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

BIỂU MẪU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

BIỂU MẪU LÝ LỊCH HỌC SINH, SINH VIÊN

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

MẪU ĐƠN XIN ĐĂNG KÝ HỌC PHẦN BỔ SUNG

Mẫu đơn xin cấp phó bản bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp phó bản bằng tốt nghiệp

Mẫu đơn xin cấp phó bản bằng tốt nghiệp

MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NHÓM HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NHÓM HỌC PHẦN

MẪU ĐƠN XIN ĐỔI NHÓM HỌC PHẦN

MẪU ĐỀ NGHỊ NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẪU ĐỀ NGHỊ NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẪU ĐỀ NGHỊ NGHỈ HỌC TẠM THỜI VÀ BẢO LƯU KẾT QUẢ HỌC TẬP

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÔI HỌC

Quyết định 43 của Bộ giáo dục

Quyết định 43 của Bộ giáo dục

Quyết định 43 của Bộ giáo dục

Thông tư 57 của Bộ giáo dục

Thông tư 57 của Bộ giáo dục

Thông tư 57 của Bộ giáo dục

Quy chế 40 của Bộ giáo dục

Quy chế 40 của Bộ giáo dục

Quy chế 40 của Bộ giáo dục

Quy chế kèm thông tư 22

Quy chế kèm thông tư 22

Quy chế kèm thông tư 22

Quy Chế Tuyển Sinh 2017 ITC

Quy Chế Tuyển Sinh 2017 ITC

Quy Chế Tuyển Sinh 2017 ITC