Quy tắc ứng xử

Quy tắc ứng xử

Kèm Quyết định số 86/QĐ-CĐCNTT ngày 29/4/2020

Vệ sinh, khử trùng khuôn viên, lớp học

Vệ sinh, khử trùng khuôn viên, lớp học

ITC chuẩn bị sẵn sàng cho HSSV đi học trở lại

Hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động

Hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động

Hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa QT-TCNH

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Giảng viên khoa CNTT-ĐT

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (IT helpdesk)

Tuyển dụng Nhân viên kỹ thuật (IT helpdesk)

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Tuyển dụng nhân viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Tuyển dụng nhân viên Phòng Khảo thí - Đảm bảo chất lượng

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Tuyển dụng Giảng viên

Tuyển dụng Giảng viên

Thành lập năm 2001, Trường cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) chiêu sinh và đào tạo hệ Cao đẳng, Trung cấp các ngành thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin, Thiết kế đồ họa, ....

Thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý phòng máy

Thông báo tuyển dụng nhân viên quản lý phòng máy

Thành lập năm 2001, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh (ITC) http://itc.edu.vn/tuyen-sinh

Công ty Mekong Delta tuyển dụng CTV quản lý web – fan page – nhóm group

Công ty Mekong Delta tuyển dụng CTV quản lý web – fan page – nhóm group

Công ty Mekong Delta tuyển dụng CTV quản lý web – fan page – nhóm group

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Theo Thông tư Số 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CLGD ĐH-CĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CLGD ĐH-CĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu giấy báo trở lại công tác

Mẫu đề xuất làm thêm giờ

Mẫu đề xuất làm thêm giờ

làm ngoài giờ

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Nghỉ phép, nghỉ việc riêng, ...

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Mẫu Biên bản bàn giao công việc

Lưu hành nội bộ

Hướng dẫn về cách trình bày thể thức văn bản

Hướng dẫn về cách trình bày thể thức văn bản

Theo Nghị định 30 của Chính phủ

Mẫu Giấy giới thiệu

Mẫu Giấy giới thiệu

Theo Nghị định 30 của Chính phủ

Mẫu Biên bản

Mẫu Biên bản

Theo Nghị định 30 của Chính phủ

Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời

Theo Nghị định 30 của Chính phủ