Hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động

Hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động

Hướng dẫn NLĐ tự tra cứu thông tin BHXH của mình bằng điện thoại di động

THỰC HIỆN TINH THẦN THEO  PHONG TRÀO XANH SẠCH ĐẸP DO BAN LÃNH ĐẠO PHÁT ĐỘNG

THỰC HIỆN TINH THẦN THEO PHONG TRÀO XANH SẠCH ĐẸP DO BAN LÃNH ĐẠO PHÁT ĐỘNG

Xin trân trọng cảm ơn các Quý Cô Phòng Tổng Hợp.

Thay đổi hộ khẩu có cần làm lại thẻ Căn cước/CMND?

Thay đổi hộ khẩu có cần làm lại thẻ Căn cước/CMND?

Thay đổi hộ khẩu có cần làm lại thẻ Căn cước/CMND?

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC ....

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG VÀ CHÍNH SÁCH, PHÁP LUẬT LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP CHO CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HSSV LẤY NƯỚC UỐNG TỪ  MÁY LỌC NƯỚC MỚI TRƯỚC VĂN PHÒNG MỞ - TRỆT B

KÍNH MỜI QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC BẠN HSSV LẤY NƯỚC UỐNG TỪ MÁY LỌC NƯỚC MỚI TRƯỚC VĂN PHÒNG MỞ - TRỆT B

Nhà Trường có lắp máy lọc nước miễn phí cho Quý Thầy Cô và các bạn HSSV đến lấy nước uống. Máy đã được kiểm định của Viện Pasteur về chất lượng nước được lọc qua bộ lọc.

Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018

Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018

Chế độ thai sản áp dụng trong năm 2018

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và cá nhân chưa nhận thẻ)

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và cá nhân chưa nhận thẻ)

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và cá nhân chưa nhận thẻ)

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo và các Đơn vị từ Ngày 01.03.2018

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo và các Đơn vị từ Ngày 01.03.2018

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo và các Đơn vị từ Ngày 01.03.2018

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong Trường từ ngày 05/02/2018

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong Trường từ ngày 05/02/2018

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong Trường từ ngày 05/02/2018

Công ty Mekong Delta tuyển dụng CTV quản lý web – fan page – nhóm group

Công ty Mekong Delta tuyển dụng CTV quản lý web – fan page – nhóm group

Công ty Mekong Delta tuyển dụng CTV quản lý web – fan page – nhóm group

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

Trường CĐ CNTT tuyển dụng kế toán trưởng

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (KỸ SƯ IoT)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (KỸ SƯ IoT)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ (KỸ SƯ IoT)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀY 12/09/2017)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀY 12/09/2017)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ KẾ TOÁN TRƯỞNG (NGÀY 12/09/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NGÀY 20/10/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NGÀY 20/10/2017)

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG (NGÀY 20/10/2017)

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠP VỤ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠP VỤ

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠP VỤ

Thông báo tuyển dụng ngày 21/09/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 21/09/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 21/09/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 03/10/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 03/10/2016

Thông báo tuyển dụng ngày 03/10/2016

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Danh sách các nhóm ngành nghề xã hội có nhu cầu nhưng khó tuyển sinh

Theo Thông tư Số 37/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động - Thương binh & Xã hội

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CLGD ĐH-CĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CLGD ĐH-CĐ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

V/V RÀ SOÁT TÌNH HÌNH NHÀ TRƯỜNG, PHỤC VỤ CHƯƠNG TRÌNH NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ GĐ 2016-2018

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 07/2017/TT-BLĐTBXH ngày 10/03/2017

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Thông tư số 08/2016/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 03 năm 2016

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Đơn xin nghỉ phép

Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời

Mẫu Giấy mời

Mẫu Quyết định

Mẫu Quyết định

Mẫu Quyết định

Mẫu Nghị quyết

Mẫu Nghị quyết

Mẫu Nghị quyết

Mẫu Biên bản

Mẫu Biên bản

Mẫu Biên bản

Mẫu Văn bản có tên loại

Mẫu Văn bản có tên loại

Mẫu Văn bản có tên loại

Mẫu Văn bản (kèm theo Quyết định ban hành)

Mẫu Văn bản (kèm theo Quyết định ban hành)

Mẫu Văn bản (kèm theo Quyết định ban hành)