Kế Hoạch ĐBCL Năm

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch công tác Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

Kế hoạch thanh tra năm học 2013 -2014

Kế hoạch thanh tra năm học 2013 -2014

Kế hoạch thanh tra thi lại tốt nghiệp năm 2013-2014

Kế hoạch thanh tra thi lại tốt nghiệp năm 2013-2014

Kế hoạch triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt ....

Kế hoạch triển khai công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Báo cáo vể việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình

Báo cáo vể việc rà soát chuẩn đầu ra và biên soạn giáo trình

Kế hoạch về việc rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo ....

Kế hoạch về việc rà soát và điều chỉnh chuẩn đầu ra các Ngành đào tạo của Trường năm 2013

Kế hoạch rà soát đánh giá chuẩn đầu ra, giáo trình, thư viện, giáo trình ....

Kế hoạch rà soát đánh giá chuẩn đầu ra, giáo trình, thư viện, giáo trình điện tử

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa học kỳ III năm 2012 - 2013

Biểu mẫu kế hoạch dự giờ giảng cấp Khoa học kỳ III năm 2012 - 2013

Kế hoạch ĐBCL trường năm học 2012-2013

Kế hoạch ĐBCL trường năm học 2012-2013