Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Đê nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ học tập, trước khi đăng ký học phần mới sinh viên cần tham gia mục "Gửi ý kiến góp ý giảng viên"

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông Tư số: 15 /2017/TT - BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi học kỳ 1A năm học 2020-2021 hệ cao đẳng, trung cấp khóa 19,20

TB Lịch thi học kỳ 1A năm học 2020-2021 hệ cao đẳng, trung cấp khóa 19,20

TB Lịch thi học kỳ 1A năm học 2020-2021 hệ cao đẳng, trung cấp khóa 19,20

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 4 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 14/10/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn) cập nhật ngày 12/10/2020

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 4 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 14/10/2020 (kết quả sử dụng ....

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 4 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 14/10/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn) cập nhật ngày 12/10/2020

TB lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020 (áp dụng với các môn có trong lịch thi từ ngày 10/08 đến 15/08/2020)

TB lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020 (áp dụng với các môn có trong lịch thi từ ngày 10/08 đến 15/08/2020)

TB lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020 (áp dụng với các môn có trong lịch thi từ ngày 10/08 đến 15/08/2020)

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 17/09/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn) cập nhật ngày 15/9/2020

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 17/09/2020 (kết quả sử dụng ....

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 17/09/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn)

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020