Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Góp ý giảng viên và đăng ký học phần

Đê nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ học tập, trước khi đăng ký học phần mới sinh viên cần tham gia mục "Gửi ý kiến góp ý giảng viên"

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Quy định tiêu chí, tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

Thông Tư số: 15 /2017/TT - BLĐTBXH ngày 08 tháng 06 năm 2017

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Hướng dẫn thực hiện công tác thanh toán thù lao các hoạt động coi thi, chấm thi cuối học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định trách nhiệm của cán bộ coi thi và thí sinh dự thi, kiểm tra học kỳ

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

Quy định tổ chức thi và Quy định phúc khảo bài thi

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa (cập nhật ngày 03/08)

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa (cập nhật ngày 03/08)

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 7/2020 và danh sách thi

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 7/2020 và danh sách thi

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 7/2020 và danh sách thi

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc