Lịch Thi Học Kỳ

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 10

TB Lịch thi học kỳ 1A năm học 2020-2021 hệ cao đẳng, trung cấp khóa 19,20

TB Lịch thi học kỳ 1A năm học 2020-2021 hệ cao đẳng, trung cấp khóa 19,20

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 4 hệ cao đẳng, ....

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 4 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 14/10/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn) cập nhật ngày 12/10/2020

TB lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020 (áp dụng với các môn có trong lịch ....

TB lịch thi lần 2 học kỳ 3 năm học 2019-2020 (áp dụng với các môn có trong lịch thi từ ngày 10/08 đến 15/08/2020)

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, ....

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 17/09/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn)

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa ....

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa