Lịch Thi Học Kỳ

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, ....

TB Lịch thi và danh sách kiểm tra anh văn đầu vào khóa 20 đợt 3 hệ cao đẳng, trung cấp ngày 17/09/2020 (kết quả sử dụng để xếp lớp anh văn)

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Lịch thi chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin đợt tháng 8

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

Thông báo lịch thi lớp thiết kế web cơ bản nhóm 2 (lớp cô Nhơn)

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ III ( HỌC KỲ HỌC LẠI) - NĂM HỌC 2019-2020

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

LỊCH THI HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2020 - 2021 Hệ Cao Đẳng - Khóa 20 nhập học đợt 1

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa ....

Lịch thi lần 2 học kỳ 2,3 năm học 2019-2020 hệ cao đẳng, trung cấp các khóa

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 7/2020 và danh sách thi

Lịch thi anh văn đầu ra nội bộ đợt tháng 7/2020 và danh sách thi

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Trung cấp - Khóa 19

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và ....

LỊCH THI HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2019-2020 Hệ Cao đẳng - Các học phần Online và Học phần đã kết thúc