Quy Định Của Bộ

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của ....

Thông tư ban hành quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính ....

Thông tư liên tịch quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ, chế độ làm việc, chính sách đối với giảng viên tại cơ sở đào tạo

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động ....

Hướng dẫn tổ chức lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên