Thông Báo

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh ....

Thông báo tham gia ngày hội "Phụ nữ khởi nghiệp, việc làm và kết nối doanh nghiệp"

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo niêm yết công khai Kết luận thanh tra

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

Thông báo về việc giới thiệu chức danh và Chữ ký Hiệu Trưởng Trường CĐ CNTT

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NGHỈ LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP NHÂN DỊP LỄ QUỐC KHÁNH 02/09

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và cá nhân chưa nhận ....

Thông báo về việc nhận thẻ BHYT ( đối với những lớp và cá nhân chưa nhận thẻ)

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo và các Đơn vị từ ....

Thông báo địa điểm Văn phòng làm việc của Ban Lãnh Đạo và các Đơn vị từ Ngày 01.03.2018

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong Trường từ ngày ....

Thông báo v.v không giữ xe Học viên, Học sinh - Sinh viên trong Trường từ ngày 05/02/2018

Thông báo của BCH Công đoàn

Thông báo của BCH Công đoàn