BỘ LAO ĐỘNG -THƯƠNG BINH & XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP. HCM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo quyết định số :         /QĐ-CĐCNTT ngày   /   /2017 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ thông tin Thành phố Hồ Chí Minh)

Tên ngành, nghề: Quản trị kinh doanh

Chuyên ngành : Quản trị Digital Marketing

Mã ngành, nghề: 6340404

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

Hình thức đào tạo: Chính quy

Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương

Thời gian đào tạo: 2 năm

1. Mục tiêu đào tạo

1.1. Mục tiêu chung:

 • Có phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp, có ý thức cộng đồng, tác phong công nghiệp, có sức khỏe;
 • Cử nhân cao đẳng quản trị digital marketing có đủ kiến thức để làm việc hiệu quả tại một số doanh nghiệp bán hàng ở trong và ngoài nước từ vị trí SEO (Search Engine Optimization)  cho đến vị trí cửa CEO (Chief Executive Officer), CMO (Chief Marketing Officer);
 • Có khả năng làm việc nhóm.

1.2. Mục tiêu cụ thể:

 1. Về kiến thức:
 • Có kiến thức khoa học đại cương và kiến thức cơ sở ngành để tiếp thu kiến thức chuyên ngành;
 • Biết cách xây dựng và triển khai một kế hoạch Marketing online
 •  Nắm được các công cụ Marketing online cơ bản nhất: Website, SEO website, Mạng xã hội, Email marketing.
 •  Kiến thức cơ bản để chỉnh sửa hình ảnh hoặc làm ra website từ mã nguồn mở để chủ động nội dung
 1. Về kỹ năng:
 • Kỹ năng cứng:

- Người học sẽ có được tư duy sáng tạo, tìm tòi ra những cách quảng bá sản phẩm dịch vụ tới khách hàng hiệu quả nhất.

- Người học sẽ được đào tạo kỹ năng lên kế hoạch , chiến lược marketing, có kỹ năng sử dụng tốt các công cụ như: Powerpoint, Exel và Mindmap.

- Kỹ năng viết bài khi thực hiện hoạt động Marketing online  người học sẽ biết viết bài  quảng cáo, bài PR, bài viết review sản phẩm hoặc bài viết SEO.

 • . Kỹ năng mềm:

 Sinh viên khi tốt nghiệp chuyên ngành Digital Marketing giỏi không chỉ trong phạm vi chuyên môn  mà còn khéo léo trong cả những mối quan hệ đồng nghiệp, cấp trên. kỹ năng giao tiếp, thân thiện và linh hoạt biến để trở thành một đồng nghiệp tuyệt vời.

1.3. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

 - Sau khi học người học có thể làm ở các vị trí như copywriter, người lên kế hoạch digital marketing, nhân viên SEO, nhân viên thiết kế, chuyên viên marketing cho bất cứ doanh nghiệp nào liên quan đến giao dịch kinh doanh và có thể  trở thành một doanh nhân điều hành một kênh truyền thông thu hút nhiều công dân mạng .

2. Nội dung chương trình:   

STT

Mã MH/MĐ/HP

Tên môn học/mô đun

Số TC

Thời gian học tập (giờ)

Ghi

chú

 

 

Tổng số

Lý thuyết

Thực hành/bài tập/thảo luận

Thi/kiểm tra

 

I/ Môn học chung

21

420

202

196

22

 

 
 

1

20300006

Anh văn A1

3

60

30

27

3

 

 

2

20300007

Anh văn A2

3

60

30

27

3

 

 

3

18300005

Chính trị

5

90

60

24

6

 

 

4

19300002

Pháp luật

2

30

22

6

2

 

 

5

22309004

Giáo dục thể chất

2

60

4

52

4

 

 

6

22309005

Giáo dục quốc phòng an ninh

4

75

35

36

4

 

 

7

01308061

Tin học

3

75

15

57

3

 

 

8

19300009

Xác suất thống kê

3

60

30

27

3

 

 

9

48300002

Kỹ năng mềm

2

45

15

28

2

 

 

II/ Môn học, mô đun chuyên môn

58

1430

385

994

51

 

 

II.1/ Môn học, mô đun cơ sở

24

515

205

283

27

 

 
 

10

03309049

Đổi mới sáng tạo trong Marketing

2

45

15

27

3

 

 

11

03309001

Kinh tế vi mô

3

65

25

37

3

 

 

12

03309002

Quản trị học

3

60

30

27

3

 

 

13

03309046

Tổng quan về Digital marketing

2

45

15

27

3

 

 

14

05309031

Nguyên lý kế toán

3

60

30

27

3

 

 

15

03309003

Marketing căn bản

3

60

30

27

3

 

 

16

04309002

Hệ thống thanh toán điện tử

2

45

15

27

3

 

 

17

03309004

Quản trị tài chính

3

60

30

27

3

 

 

18

03309047

Facebook marketing

3

75

15

57

3

 

 

II.2/ Môn học, mô đun chuyên môn

24

540

180

336

24

0

 

19

03309012

Quản lý chuỗi cung ứng và nguồn lực

4

90

30

57

3

 

 

20

03309006

Quản trị bán hàng

3

60

30

27

3

 

 

21

03309048

Marketing trực tuyến (Online marketing)

2

45

15

27

3

 

 

22

01308118

Quảng cáo kỹ thuật số (digital Advertising)

3

75

15

57

3

 

 

23

03309050

 

Youtube Marketing

3

75

15

57

3

 

 

24

01308117

Nghệ thuật tạo hình và chỉnh sửa hình ảnh bằng PtS

3

75

15

57

3

 

 

25

01308059

Thiết kế Web cơ bản

3

60

30

27

3

 

 

26

03309010

Nghiên cứu marketing

3

60

30

27

3

 

 

II.3 Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

 

 

 

27

03306070

Thực tập tốt nghiệp

5

225

0

225

 

 

 

II.4. Khóa luận TN/ học phần thay thế

5

150

0

150

0

 

 

II.4.1 Khóa luận tốt nghiệp

5

150

0

150

 

 

 

28

03307070

Khóa luận tốt nghiệp

5

150

0

150

0

 

 

II.4.2 Học phần thay thế

5

105

45

56

4

 

 

29

01309060

Truyền thông đa phương tiện và Tiếp thị điện tử

2

45

15

28

2

 

 

30

03309045

Thương mại điện tử

3

60

30

28

2

 

 

 

Tổng cộng :

79

1850

587

1190

73