text

Tư vấn trực tuyến

HOTLINE: 093 886 1080

Quy chế đào tạo Đại học - Cao đẳng hệ chính quy (Quy chế 25)

Ngày 28 tháng 3 năm 2011

Chương trình đào tạo của Trường được xây dựng trên cơ sở chương trình khung của Bộ Giáo dục & Đào tạo. Chương trình cơ cấu nội dung các môn học, thời gian đào tạo, tỉ lệ phân bổ thời gian đào tạo giữa các môn học cơ bản, cơ sở ngành và chuyên ngành, giữa lý thuyết và thực hành, thực tập … nhằm giúp sinh viên nắm vững các kiến thức giáo dục đại cương, các kiến thức và kỹ năng các môn cơ sở ngành và chuyên ngành theo yêu cầu của bậc học Cao đẳng ...

Xem chi tiết trên tập tin đính kèm bên dưới

STT Tập tin đính kèm
1 Quyche25.pdf