Quy chế Quản lý sinh viên học tập môn GDQP&AN

Học sinh, sinh viên khóa 17 và 18 học Giáo dục quốc phòng - an ninh xem kỹ quy chế tại file đính kèm.

Nội-qui-sinh-viên-tại-trường-QS

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến