Quy chế thi đua khen thưởng của Khối thi đua 3 Năm học 2019-2020

Năm học 2019-2020, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh thuộc Khối thi đua 3, đăng ký danh hiệu Tập thể Lao động tiên tiến

Quyết định phân chia Khối thi đua: QD_44397 phân chia Khối thi đua

Thông báo phân công Khối trưởng: TB_44399 phan cong Khối Trưởng

Quy chế thi đua: Quy chế

Tags:

Tin liên quan

Đăng Ký Trực Tuyến